اسپیکر مانیتورینگ 20 محصول وجود دارد

در صفحه
 • ( 0 نظر )
  16,900,000 ریال
  جدید
  تاریخ بروزرسانی : 1395-11-30

  ویژگی های اسپیکر مانیتور Rokit 5 G3 Platinum در یک نگاه خروجی هوای از جلو جهت جلوگیری از شکست صدا در فرکانسهای بالا طراحی داخلی به روز برای ایجاد صدایی شفاف و قابل درک تویتر 1 اینچ از جنس neodymium پاسخ فرکانسی 45 هرتز تا 35 کیلوهرتز دارای ولوم کنترل حجم ورودی دارای ورودی های Balanced XLR, TRS and unbalanced RCA دارای شیلد بدنه برای جلوگیری از تاثیر گذاری...

  16,900,000 ریال
 • ( 0 نظر )
  16,500,000 ریال
  جدید
  تاریخ بروزرسانی : 1395-12-08

  ویژگی های اسپیکر مانیتورRokit 5 G3 White Noise در یک نگاه خروجی هوای از جلو جهت جلوگیری از شکست صدا در فرکانسهای بالا طراحی داخلی به روز برای ایجاد صدایی شفاف و قابل درک تویتر 1 اینچ از جنس neodymium پاسخ فرکانسی 45 هرتز تا 35 کیلوهرتز دارای ولوم کنترل حجم ورودی دارای ورودی های Balanced XLR, TRS and unbalanced RCA دارای شیلد بدنه برای جلوگیری از تاثیر...

  16,500,000 ریال
 • ( 0 نظر )
  16,500,000 ریال
  جدید
  تاریخ بروزرسانی : 1395-12-08

  ویژگی های اسپیکر مانیتور Rokit 5 G3 Black Gold در یک نگاه خروجی هوای از جلو جهت جلوگیری از شکست صدا در فرکانسهای بالا طراحی داخلی به روز برای ایجاد صدایی شفاف و قابل درک تویتر 1 اینچ از جنس neodymium پاسخ فرکانسی 45 هرتز تا 35 کیلوهرتز دارای ولوم کنترل حجم ورودی دارای ورودی های Balanced XLR, TRS and unbalanced RCA دارای شیلد بدنه برای جلوگیری از تاثیر...

  16,500,000 ریال
 • ( 0 نظر )
  238,000,000 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1395-11-06

  ویژگی های اسپیکر مانیتور Genelec 8351A در یک نگاه دارای 3 آمپلی فایر یکی به توان 150وات برای فرکانس های بالا و دیگری با توان 90 وات جهت فرکانس های پایین  اسپیکر مانیتور 3WAY  دارای درایور 8 اینچ برای فرکانس های پایین دارای تویتر  4 اینچ دارای میدرنج 5 اینچ برای فرکانس میانی دارای قابلیت تنظیم برای کالیبراسیون اتاق دارای پاسخ فرکانسی از 32 هرتز تا 40 کیلو...

  238,000,000 ریال
 • ( 0 نظر )
  0 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1395-11-06

  ویژگی اسپیکر مانیتور Dynaudio LYD-8 در یک نگاه  دارای درایور 8 اینچ برای فرکانس های پایین دارای تویتر 1.1 اینچ دارای ماکزیمم قدرت 106 دسی بل  دارای قابلیت تنظیم برای کالیبراسیون اتاق دارای پاسخ فرکانسی از 45 هرتز تا 22 کیلو هرتز دارای خروجی هوا از پشت تماس برای تخفیف: 021_66762029

  0 ریال
 • ( 0 نظر )
  0 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1395-11-06

  ویژگی اسپیکر مانیتورینگ Dynaudio LYD-7 در یک نگاه  دارای درایور 7 اینچ برای فرکانس های پایین دارای تویتر 1.1 اینچ دارای ماکزیمم قدرت 117 دسی بل  دارای قابلیت تنظیم برای کالیبراسیون اتاق دارای پاسخ فرکانسی از 45 هرتز تا 22 کیلو هرتز دارای خروجی هوا از پشت تماس برای تخفیف: 021_66762029

  0 ریال
 • ( 0 نظر )
  0 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1395-11-06

  ویژگی اسپیکر مانیتور Dynaudio LYD-5 در یک نگاه  دارای درایور 5 اینچ برای فرکانس های پایین دارای تویتر 1.1 اینچ دارای ماکزیمم قدرت 106 دسی بل و رنج فرکانسی 46 هرتز تا 21 کیلو هرتز دارای قابلیت تنظیم برای کالیبراسیون اتاق دارای پاسخ فرکانسی از 50 هرتز تا 22 کیلو هرتز دارای خروجی هوا از پشتتماس برای تخفیف: 021_66762029

  0 ریال
 • ( 0 نظر )
  15,200,000 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1395-11-30

  ویژگی هایاسپیکر مانیتور KRK Rokit 5 G3 White در یک نگاه خروجی هوای از جلو جهت جلوگیری از شکست صدا در فرکانسهای بالا طراحی داخلی به روز برای ایجاد صدایی شفاف و قابل درک تویتر 1 اینچ از جنس neodymium پاسخ فرکانسی 45 هرتز تا 35 کیلوهرتز دارای ولوم کنترل حجم ورودی دارای ورودی های Balanced XLR, TRS and unbalanced RCA دارای شیلد بدنه برای جلوگیری از تاثیر گذاری...

  15,200,000 ریال
 • ( 0 نظر )
  22,000,000 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1395-11-06

  ویژگی های اسپیکر مانیتور KRK VXT 4 در یک نگاه خروجی هوای از جلو جهت جلوگیری از شکست صدا در فرکانسهای پایین طراحی داخلی به روز برای ایجاد صدایی شفاف و قابل درک تویتر 1 اینچ از جنس Silk dome پاسخ فرکانسی 66 هرتز تا 22 کیلوهرتز دارای ولوم کنترل حجم ورودی دارای ورودی های Balanced XLR, TRS and  دارای شیلد بدنه برای جلوگیری از تاثیر گذاری بر صفحه نمایش کامپیوتر...

  22,000,000 ریال
 • ( 0 نظر )
  26,000,000 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1395-11-15

  ویژگی های اسپیکر مانیتور Yamaha HS8 در یک نگاه دارای 2 آمپلی فایر یکی به توان 45 وات برای فرکانس های بالا و دیگری با توان 75 وات جهت فرکانس های پایین ،برای هر اسپیکر  دارای درایور 8 اینچ برای فرکانس های پایین دارای تویتر 1 اینچ دارای قابلیت تنظیم برای کالیبراسیون اتاق دارای پاسخ فرکانسی از 38 هرتز تا 30 کیلو هرتز دارای خروجی هوا از پشت

  26,000,000 ریال
 • ( 0 نظر )
  15,800,000 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1395-11-06

  ویژگی های اسپیکر مانیتورینگ Yamaha HS5 در یک نگاه دارای 2 آمپلی فایر یکی به توان 25 وات برای فرکانس های بالا و دیگری با توان 45 وات جهت فرکانس های پایین ،برای هر اسپیکر دارای درایور 5 اینچ برای فرکانس های پایین دارای تویتر 1 اینچ دارای قابلیت تنظیم برای کالیبراسیون اتاق دارای پاسخ فرکانسی از 54 هرتز تا 30 کیلو هرتز دارای خروجی هوا از پشت

  15,800,000 ریال
 • ( 0 نظر )
  15,000,000 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1395-11-06

  ویژگی های اسپیکر مانیتور KRK Rokit 5 G3 در یک نگاه خروجی هوای از جلو جهت جلوگیری از شکست صدا در فرکانسهای بالا طراحی داخلی به روز برای ایجاد صدایی شفاف و قابل درک تویتر 1 اینچ از جنس neodymium پاسخ فرکانسی 45 هرتز تا 35 کیلوهرتز دارای ولوم کنترل حجم ورودی دارای ورودی های Balanced XLR, TRS and unbalanced RCA دارای شیلد بدنه برای جلوگیری از تاثیر گذاری بر...

  15,000,000 ریال
 • ( 0 نظر )
  0 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1395-11-06

  ویژگی های اسپیکر مانیتور KRK Rokit 8 G2 در یک نگاه خروجی هوای از جلو جهت جلوگیری از شکست صدا در فرکانسهای پایین طراحی داخلی به روز برای ایجاد صدایی شفاف و قابل درک تویتر 1 اینچ از جنس neodymium پاسخ فرکانسی 44 هرتز تا 20 کیلوهرتز دارای ولوم کنترل حجم ورودی دارای ورودی های Balanced XLR, TRS and unbalanced RCA دارای شیلد بدنه برای جلوگیری از تاثیر گذاری بر...

  0 ریال
 • ( 0 نظر )
  19,300,000 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1395-12-03

  ویژگی های اسپیکر مانیتورینگ Presonus Eris E8 در یک نگاه دارای 2 آمپلی فایر یکی به توان 65 وات برای فرکانس های بالا و دیگری با توان 75 وات جهت فرکانس های پایین ،برای هر اسپیکر  دارای درایور 8 اینچ  دارای تویتر 1/25 اینچ دارای قابلیت تنظیم برای کالیبراسیون اتاق دارای پاسخ فرکانسی از 35 هرتز تا 22 کیلو هرتز ورودی های XLR-TS-RCA دارای خروجی هوا از جلو

  19,300,000 ریال
 • ( 0 نظر )
  12,000,000 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1395-12-05

  ویژگی های اسپیکر مانیتور Presonus Eris E5 در یک نگاه دارای 2 آمپلی فایر یکی به توان 35 وات برای فرکانس های بالا و دیگری با توان 45 وات جهت فرکانس های پایین ،برای هر اسپیکر  دارای درایور 5 اینچ برای فرکانس های پایین دارای تویتر 1 اینچ دارای قابلیت تنظیم برای کالیبراسیون اتاق دارای پاسخ فرکانسی از 53 هرتز تا 22 کیلو هرتز دارای خروجی هوا از جلو این کالا شامل...

  12,000,000 ریال
 • ( 0 نظر )
  7,700,000 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1395-11-06

  ویژگی های اسپیکر مانیتور Presonus Eris E4.5 در یک نگاه دارای 1 آمپلی فایر یکی به توان 25 وات ، برای هر دو اسپیکر دارای درایور 4.5 اینچ برای فرکانس های پایین دارای تویتر 1 اینچ دارای قابلیت تنظیم برای کالیبراسیون اتاق  دارای پاسخ فرکانسی از 70 هرتز تا 22 کیلو هرتز دارای خروجی هوا از پشت

  7,700,000 ریال