ADAM 11 محصول وجود دارد

 • ( 0 نظر )
  113,000,000 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1395-10-02

  ویژگی های اسپیکر مانیتورینگ ADAM A77X در یک نگاه یک اسپیکر مانیتور 3WAY با وضوح بالا دارای 2 درایور 7 اینچ برای فرکانس های پایین دارای 1 تویتر 4 اینچ مربع X-Art دارای پاسخ فرکانسی از 38 هرتز تا 50 کیلو هرتز دارای خروجی هوا از جلو دارای قابلیت تنظیم برای کالیبراسیون اتاق برنده جایزه جهانی 

  113,000,000 ریال
 • ( 0 نظر )
  43,000,000 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1396-01-28

  ویژگی های  اسپیکر مانیتور ADAM A5X در یک نگاه یک اسپیکر مانیتور با وضوح بالا دارای 2 آمپلی فایر یکی به توان 50 وات برای فرکانس های بالا و دیگری با توان 50 وات جهت فرکانس پایین دارای درایور 5.5 اینچ برای فرکانس های پایین دارای تویتر 4 اینچ مربع X-Art دارای پاسخ فرکانسی از 50 هرتز تا 50 کیلو هرتز دارای خروجی هوا از جلو دارای قابلیت تنظیم برای کالیبراسیون اتاق

  43,000,000 ریال
 • ( 0 نظر )
  25,000,000 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1395-11-06

  ویژگی های اسپیکر مانیتور ADAM F5 در یک نگاه یک اسپیکر مانیتور با وضوح بالا دارای آمپلی فایر به توان 35 وات دارای درایور 5 اینچ برای فرکانس های پایین دارای تویتر 3 اینچ مربع X-Art دارای پاسخ فرکانسی از 52 هرتز تا 50 کیلو هرتز دارای خروجی هوا از جلو دارای قابلیت تنظیم برای کالیبراسیون اتاق

  25,000,000 ریال
 • ( 0 نظر )
  34,000,000 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1395-12-28

  ویژگی های اسپیکر مانیتورینگADAM F7 در یک نگاه یک اسپیکر مانیتور با وضوح بالا دارای 2 آمپلی فایر یکی به توان 55 وات برای فرکانس های بالا و دیگری با توان 85 وات جهت فرکانس های پایین ،برای هر اسپیکر  دارای درایور 7 اینچ برای فرکانس های پایین دارای تویتر 3 اینچ مربع X-Art دارای پاسخ فرکانسی از 44 هرتز تا 50 کیلو هرتز دارای خروجی هوا از جلو دارای قابلیت تنظیم...

  34,000,000 ریال
 • ( 0 نظر )
  37,000,000 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1395-11-06

  ویژگی های اسپیکر مانیتور ADAM Artist 5 در یک نگاه یک اسپیکر مانیتور با وضوح بالا دارای آمپلی فایر به توان 50 وات دارای درایور 5.5 اینچ برای فرکانس های پایین دارای تویتر 5 اینچ مربع X-Art دارای پاسخ فرکانسی از 50 هرتز تا 50 کیلو هرتز دارای خروجی هوا از پشت دارای قابلیت تنظیم برای کالیبراسیون اتاق دارای پورت USB

  37,000,000 ریال
 • ( 0 نظر )
  24,000,000 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1395-08-25

  ویژگی های اسپیکر مانیتور ADAM Artist 3 در یک نگاه یک اسپیکر مانیتور با وضوح بالا دارای آمپلی فایر به توان 25 وات دارای درایور 4.5 اینچ برای فرکانس های پایین دارای تویتر 4 اینچ مربع X-Art دارای پاسخ فرکانسی از 60 هرتز تا 50 کیلو هرتز دارای خروجی هوا از پشت دارای قابلیت تنظیم برای کالیبراسیون اتاق دارای پورتUSB

  24,000,000 ریال
 • ( 0 نظر )
  142,000,000 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1395-08-25

  ویژگی های اسپیکر مانیتورینگ ADAM S2X در یک نگاه یک اسپیکر مانیتور با وضوح بالا دارای آمپلی فایر به توان 200 وات دارای درایور 7.5 اینچ برای فرکانس های پایین دارای تویتر 4 اینچ مربع X-Art دارای پاسخ فرکانسی از 35 هرتز تا 50 کیلو هرتز دارای خروجی هوا از جلو دارای قابلیت تنظیم برای کالیبراسیون اتاق

  142,000,000 ریال
 • ( 0 نظر )
  99,000,000 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1395-08-25

  ویژگی های اسپیکر مانیتور ADAM S1X در یک نگاه یک اسپیکر مانیتور با وضوح بالا دارای آمپلی فایر به توان 200 وات دارای درایور 6 اینچ برای فرکانس های پایین دارای تویتر 4 اینچ مربع X-Art دارای پاسخ فرکانسی از 50 هرتز تا 40 کیلو هرتز دارای خروجی هوا از جلو دارای قابلیت تنظیم برای کالیبراسیون اتاق

  99,000,000 ریال
 • ( 0 نظر )
  77,000,000 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1395-08-25

  ویژگی های اسپیکر مانیتور ADAM A8X در یک نگاه یک اسپیکر مانیتور با وضوح بالا دارای 2 آمپلی فایر یکی به توان 50 وات برای فرکانس های بالا و دیگری با توان 150 وات جهت فرکانس های پایین ،برای هر اسپیکر به صورت مجزا دارای درایور 8 اینچ برای فرکانس های پایین دارای تویتر 4 اینچ مربع X-Art دارای پاسخ فرکانسی از 38 هرتز تا 50 کیلو هرتز دارای خروجی هوا از جلو دارای...

  77,000,000 ریال
 • ( 0 نظر )
  60,500,000 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1396-01-28

  ویژگی های اسپیکر مانیتور ADAM A7X در یک نگاه یک اسپیکر مانیتور با وضوح بالا دارای 2 آمپلی فایر یکی به توان 50 وات برای فرکانس های بالا و دیگری با توان 100 وات جهت فرکانس پایین دارای درایور 7 اینچ برای فرکانس های پایین دارای تویتر 4 اینچ مربع X-Art دست ساز و ساخت آلمان دارای پاسخ فرکانسی از 42 هرتز تا 50 کیلو هرتز دارای قابلیت تنظیم برای کالیبراسیون اتاق...

  60,500,000 ریال
 • ( 0 نظر )
  28,500,000 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1395-08-25

  ویژگی های اسپیکر مانیتور ADAM A3X در یک نگاه یک اسپیکر مانیتور با وضوح بالا دارای 2 آمپلی فایر یکی به توان 10 وات برای فرکانس های بالا و دیگری با توان 15 وات جهت فرکانس پایین  دارای درایور 4.5 اینچ برای فرکانس های پایین دارای تویتر 4 اینچ مربع X-Art دارای پاسخ فرکانسی از 60 هرتز تا 50 کیلو هرتز دارای خروجی هوا از جلو دارای قابلیت تنظیم برای کالیبراسیون اتاق

  28,500,000 ریال