BEHRINGER 8 محصول وجود دارد

 • ( 0 نظر )
  1,800,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1395-08-25

  ویژگی های اسپیکر مانیتور Behringer B2031A در یک نگاه دارای 2 آمپلی فایر یکی به توان 20 وات برای فرکانس های بالا و دیگری با توان 120 وات جهت فرکانس های پایین دارای درایور 8.75 اینچ برای فرکانس های پایین دارای تویتر 1 اینچ دارای پاسخ فرکانسی از 50 هرتز تا 21 کیلو هرتز دارای خروجی هوا از جلو

  1,800,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  1,500,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1395-09-10

  ویژگی های اسپیکر مانیتورBehringer B2030A در یک نگاه دارای 2 آمپلی فایر یکی به توان 15 وات برای فرکانس های بالا و دیگری با توان 55 وات جهت فرکانس پایین دارای درایور 6.75 اینچ برای فرکانس های پایین دارای تویتر 0.75 اینچ دارای قابلیت تنظیم برای کالیبراسیون دارای پاسخ فرکانسی از 50 هرتز تا 21 کیلو هرتز دارای خروجی هوا از جلو

  1,500,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  1,750,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1395-08-25

  ویژگی های اسپیکر مانیتور Behringer B1031A در یک نگاه دارای 2 آمپلی فایر یکی به توان 30 وات برای فرکانس های بالا و دیگری با توان 70 وات جهت فرکانس های پایین دارای درایور 6.75 اینچ برای فرکانس های پایین دارای تویتر 1 اینچ دارای پاسخ فرکانسی از 50 هرتز تا 21 کیلو هرتز دارای خروجی هوا از پشت

  1,750,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  1,120,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1396-06-13

  ویژگی های اسپیکر مانیتورینگ Behringer B1030A در یک نگاه دارای 2 آمپلی فایر یکی به توان 25 وات برای فرکانس های بالا و دیگری با توان 50 وات جهت فرکانس های پایین دارای درایور 5.25 اینچ برای فرکانس های پایین دارای تویتر 1 اینچ دارای قابلیت تنظیم برای کالیبراسیون اتاق دارای خروجی هوا از پشت

  1,120,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  650,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1395-10-15

  ویژگی های اسپیکر مانیتور Behringer MS40 در یک نگاه دارای یک آمپلی فایر یکی به توان 5 وات دارای درایور 4.75 اینچ برای فرکانس پایین دارای تویتر 1.5 اینچ دارای قابلیت تنظیم برای کالیبراسیون دارای پاسخ فرکانسی از 50 هرتز تا 25 کیلو هرتز دارای خروجی هوا از جلو

  650,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  1,350,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1396-06-04

  ویژگی های اسپیکر مانیتور Behringer NEKKST K6 در یک نگاه دارای 2 آمپلی فایر به توان 150 وات برای هر اسپیکر به صورت مجزا دارای درایور 6 اینچ برای فرکانس های پایین دارای تویتر 1 اینچ دارای قابلیت تنظیم برای کالیبراسیون اتاق دارای پاسخ فرکانسی از 40 هرتز تا 20 کیلو هرتز دارای خروجی هوا از جلو دارای دو Crossover مجزا برای تیوتر و ووفر

  1,350,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  1,050,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1396-06-16

  ویژگی های اسپیکر مانیتور Behringer NEKKST K5 در یک نگاه دارای  آمپلی فایر به توان 150 وات برای هر اسپیکر به صورت مجزا دارای درایور 5 اینچ برای فرکانس های پایین دارای تویتر 1 اینچ دارای قابلیت تنظیم برای کالیبراسیون اتاق دارای پاسخ فرکانسی از 50 هرتز تا 20 کیلو هرتز دارای خروجی هوا از جلو دارای دو Crossover مجزا برای تیوتر و ووفر

  1,050,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  1,700,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1396-04-17

  ویژگی های اسپیکر مانیتورینگ Behringer NEKKST K8 در یک نگاه دارای 2 آمپلی فایر به توان 150 وات برای هر اسپیکر به صورت مجزا دارای درایور 8 اینچ برای فرکانس های پایین دارای تویتر 1 اینچ دارای قابلیت تنظیم برای کالیبراسیون اتاق دارای پاسخ فرکانسی از 40 هرتز تا 20 کیلو هرتز دارای خروجی هوا از جلو دارای دو Crossover مجزا برای تیوتر و ووفر

  1,700,000 تومان