Dynaudio 12 محصول وجود دارد

 • ( 0 نظر )
  0 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1396-04-15

  ویژگی های اسپیکر مانیتور DynAudio BM12a در یک نگاه دارای 2 آمپلی فایر یکی به توان 50 وات برای فرکانس های بالا و دیگری با توان 100 وات جهت فرکانس های پایین ،برای هر اسپیکر  دارای درایور 8 اینچ برای فرکانس های پایین دارای تویتر 1.1 اینچ دارای قابلیت تنظیم برای کالیبراسیون اتاق دارای پاسخ فرکانسی از 38 هرتز تا 21 کیلو هرتز دارای خروجی هوا از پشت دارای جایزه...

  0 تومان
 • ( 0 نظر )
  4,000,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1395-08-23

  ویژگی های اسپیکر مانیتور DynAudio DBM50 در یک نگاه دارای 2 آمپلی فایر یکی به توان 50 وات برای فرکانس های بالا و دیگری با توان 50 وات جهت فرکانس های پایین  دارای درایور 7.5 اینچ برای فرکانس های پایین دارای تویتر 1 اینچ دارای ماکزیمم قدرت 117 دسی بل رنج فرکانسی 46 هرتز تا 21 کیلو هرتز دارای خروجی هوا از پشت دارای جایزه بین المللی

  4,000,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  4,200,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1395-10-30

  ویژگی های مانیتورینگ DynAudio BM5a MK3 در یک نگاه دارای 2 آمپلی فایر یکی به توان 50 وات برای فرکانس های بالا و دیگری با توان 50 وات جهت فرکانس های پایین دارای درایور 7 اینچ  دارای تویتر 1 اینچ دارای ماکزیمم قدرت 117 دسی بل دارای قابلیت تنظیم برای کالیبراسیون اتاق دارای پاسخ فرکانسی از42 هرتز تا 24 کیلو هرتز دارای خروجی هوا از پشت دارای جایزه بین المللی...

  4,200,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  12,500,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1395-08-23

  ویژگی های اسپیکر مانیتورینگ DynAudio AIR12 در یک نگاه دارای 2 آمپلی فایر یکی به توان 200 وات برای فرکانس های بالا و دیگری با توان 100 وات جهت فرکانس های پایین ،برای هر اسپیکر  دارای درایور 8 اینچ برای فرکانس های پایین دارای تویتر 1.1 اینچ دارای قابلیت تنظیم برای کالیبراسیون اتاق دارای پاسخ فرکانسی از 37 هرتز تا 22 کیلو هرتز دارای خروجی هوا از پشت دارای...

  12,500,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  10,500,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1396-02-12

  ویژگی های اسپیکر مانیتورینگ DynAudio AIR6 در یک نگاه دارای 2 آمپلی فایر یکی به توان 200 وات برای فرکانس های بالا و دیگری با توان 100 وات جهت فرکانس های پایین ،برای هر اسپیکر   دارای درایور 6.9 اینچ برای فرکانس های پایین دارای تویتر 1.1 اینچ دارای قابلیت تنظیم برای کالیبراسیون اتاق دارای پاسخ فرکانسی از 40 هرتز تا 22 کیلو هرتز دارای جایزه بین المللی قابلیت...

  10,500,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  5,550,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1395-10-29

  ویژگی اسپیکر مانیتورینگ DynAudio BM6a MK3 در یک نگاه دارای 2 آمپلی فایر یکی به توان 45 وات برای فرکانس های بالا و دیگری با توان 45 وات جهت فرکانس های پایین دارای درایور 7 اینچ برای فرکانس های پایین دارای تویتر 1.1 اینچ دارای قابلیت تنظیم برای کالیبراسیون اتاق دارای پاسخ فرکانسی از 21 هرتز تا 40 کیلو هرتز دارای خروجی هوا از پشت دارای جایزه بین المللی تماس...

  5,550,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  3,870,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1395-10-08

  ویژگی های DynAudio BM Compact mkIII در یک نگاه دارای 2 آمپلی فایر یکی به توان 100 وات برای فرکانس های بالا و دیگری با توان 50 وات جهت فرکانس های پایین دارای درایور 5.7 اینچ برای فرکانس های پایین دارای تویتر 1 اینچ دارای قابلیت تنظیم برای کالیبراسیون اتاق دارای پاسخ فرکانسی از 49 هرتز تا 24 کیلو هرتز دارای خروجی هوا از پشت دارای جایزه بین المللی

  3,870,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  3,820,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1395-12-17

  ویژگی اسپیکر مانیتور Dynaudio LYD-5 در یک نگاه  دارای درایور 5 اینچ برای فرکانس های پایین دارای تویتر 1.1 اینچ دارای ماکزیمم قدرت 106 دسی بل و رنج فرکانسی 46 هرتز تا 21 کیلو هرتز دارای قابلیت تنظیم برای کالیبراسیون اتاق دارای پاسخ فرکانسی از 50 هرتز تا 22 کیلو هرتز دارای خروجی هوا از پشتتماس برای تخفیف: 021_66762029

  3,820,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  4,540,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1395-12-17

  ویژگی اسپیکر مانیتورینگ Dynaudio LYD-7 در یک نگاه  دارای درایور 7 اینچ برای فرکانس های پایین دارای تویتر 1.1 اینچ دارای ماکزیمم قدرت 117 دسی بل  دارای قابلیت تنظیم برای کالیبراسیون اتاق دارای پاسخ فرکانسی از 45 هرتز تا 22 کیلو هرتز دارای خروجی هوا از پشت تماس برای تخفیف: 021_66762029

  4,540,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  5,200,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1395-12-17

  ویژگی اسپیکر مانیتور Dynaudio LYD-8 در یک نگاه  دارای درایور 8 اینچ برای فرکانس های پایین دارای تویتر 1.1 اینچ دارای ماکزیمم قدرت 106 دسی بل  دارای قابلیت تنظیم برای کالیبراسیون اتاق دارای پاسخ فرکانسی از 45 هرتز تا 22 کیلو هرتز دارای خروجی هوا از پشت تماس برای تخفیف: 021_66762029

  5,200,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  3,050,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1395-09-25

  ویژگی ساب ووفر Dynaudio BM9S II در یک نگاه  دارای درایور 10 اینچ برای فرکانس های پایین قدرت 200 دسی بل  دارای قابلیت تنظیم برای کالیبراسیون اتاق دارای پاسخ فرکانسی از 50 هرتز تا 150 هرتز دارای خروجی هوا از کنار

  3,050,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  5,800,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1396-07-01

  ویژگی های اسپیکر مانیتورینگDynAudio BM12 mkIII در یک نگاه دارای 2 آمپلی فایر یکی به توان 50 وات برای فرکانس های بالا و دیگری با توان 100 وات جهت فرکانس های پایین دارای درایور 8 اینچ برای فرکانس های پایین دارای تویتر 1.1 اینچ دارای قابلیت تنظیم برای کالیبراسیون اتاق دارای پاسخ فرکانسی از 38هرتز تا 21 کیلو هرتز دارای جایزه بین المللی دارای پایه رومیزی

  5,800,000 تومان