GENELEC 13 محصول وجود دارد

 • ( 0 نظر )
  23,800,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1396-04-03

  ویژگی های اسپیکر مانیتور Genelec 8351A در یک نگاه دارای 3 آمپلی فایر یکی به توان 150وات برای فرکانس های بالا و دیگری با توان 90 وات جهت فرکانس های پایین  اسپیکر مانیتور 3WAY  دارای درایور 8 اینچ برای فرکانس های پایین دارای تویتر  4 اینچ دارای میدرنج 5 اینچ برای فرکانس میانی دارای قابلیت تنظیم برای کالیبراسیون اتاق دارای پاسخ فرکانسی از 32 هرتز تا 40 کیلو...

  23,800,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  3,400,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1396-04-03

  ویژگی های ساب ووفر مانیتورینگ Genelec 7050B در یک نگاه ساب ووفر اکتیو دارای درایور 8 اینچ برای فرکانس های پایین دارای قابلیت تنظیم برای کالیبراسیون اتاق دارای پاسخ فرکانسی از 85 هرتز تا 25 کیلو هرتز دارای خروجی هوا از کنار بدنه

  3,400,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  9,400,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1396-04-03

  ویژگی های اسپیکر مانیتور Genelec 8240A در یک نگاه دارای 2 آمپلی فایر یکی به توان 90 وات برای فرکانس های بالا و دیگری با توان 90 وات جهت فرکانس های پایین ،برای هر اسپیکر  دارای درایور 6.5 اینچ برای فرکانس های پایین دارای تویتر 3.4 اینچ دارای قابلیت تنظیم برای کالیبراسیون اتاق دارای پاسخ فرکانسی از 20 هرتز تا 48 کیلو هرتز دارای خروجی هوا از پشت

  9,400,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  10,500,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1396-01-04

  ویژگی های اسپیکر مانیتور Genelec  8050BPM  در یک نگاه دارای 2 آمپلی فایر یکی به توان 150 وات برای فرکانس های بالا و دیگری با توان 120 وات جهت فرکانس های پایین ،برای هر اسپیکر  دارای درایور 8 اینچ برای فرکانس های پایین دارای تویتر 1 اینچ دارای قابلیت تنظیم برای کالیبراسیون اتاق دارای پاسخ فرکانسی از 32 هرتز تا 25 کیلو هرتز دارای خروجی هوا از پشت

  10,500,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  7,200,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1396-04-03

  ویژگی های اسپیکر مانیتور Genelec 8040BPM در یک نگاه دارای 2 آمپلی فایر یکی به توان 90 وات برای فرکانس های بالا و دیگری با توان 90 وات جهت فرکانس های پایین ،برای هر اسپیکر  دارای درایور 6.5 اینچ برای فرکانس های پایین دارای تویتر 3/4 اینچ  دارای قابلیت تنظیم برای کالیبراسیون اتاق دارای پاسخ فرکانسی از 41 هرتز تا 25 کیلو هرتز دارای خروجی هوا از پشت

  7,200,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  0 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1395-08-24

  ویژگی های اسپیکر مانیتور Genelec 8050A در یک نگاه دارای 2 آمپلی فایر یکی به توان 120 وات برای فرکانس های بالا و دیگری با توان 150 وات جهت فرکانس های پایین  دارای درایور 8 اینچ برای فرکانس های پایین دارای تویتر 1 اینچ دارای قابلیت تنظیم برای کالیبراسیون اتاق دارای پاسخ فرکانسی از 38 هرتز تا 20 کیلو هرتز دارای خروجی هوا از پشت

  0 تومان
 • ( 0 نظر )
  0 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1395-08-24

  ویژگی های  اسپیکر مانیتور Genelec 1032A در یک نگاه دارای 2 آمپلی فایر یکی به توان 120 وات برای فرکانس های بالا و دیگری با توان 180 وات جهت فرکانس های پایین ،برای هر اسپیکر  دارای درایور 10 اینچ برای فرکانس های پایین دارای تویتر 1 اینچ دارای قابلیت تنظیم برای کالیبراسیون اتاق دارای پاسخ فرکانسی از 42 هرتز تا 21 کیلو هرتز دارای خروجی هوا از جلو

  0 تومان
 • ( 0 نظر )
  0 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1396-06-23

  ویژگی های اسپیکر مانیتور Genelec 8040A در یک نگاه دارای 2 آمپلی فایر یکی به توان 90 وات برای فرکانس های بالا و دیگری با توان 90 وات جهت فرکانس های پایین ،برای هر اسپیکر  دارای درایور 6.5 اینچ برای فرکانس های پایین دارای تویتر 0.75 اینچ دارای قابلیت تنظیم برای کالیبراسیون اتاق دارای پاسخ فرکانسی از 48 هرتز تا 20 کیلو هرتز دارای خروجی هوا از پشت

  0 تومان
 • ( 0 نظر )
  0 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1395-12-08

  ویژگی های اسپیکر مانیتور Genelec 8030A در یک نگاه دارای 2 آمپلی فایر یکی به توان 40 وات برای فرکانس های بالا و دیگری با توان 40 وات جهت فرکانس های پایین ،برای هر اسپیکر  دارای درایور 5 اینچ برای فرکانس های پایین دارای تویتر 0.75 اینچ دارای قابلیت تنظیم برای کالیبراسیون اتاق دارای پاسخ فرکانسی از 58 هرتز تا 20 کیلو هرتز دارای خروجی هوا از پشت

  0 تومان
 • ( 0 نظر )
  0 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1395-08-24

  ویژگی های اسپیکر مانیتور Genelec 8020B در یک نگاه دارای 2 آمپلی فایر یکی به توان 20 وات برای فرکانس های بالا و دیگری با توان 20 وات جهت فرکانس های پایین ،برای هر اسپیکر  دارای درایور 4 اینچ برای فرکانس های پایین دارای تویتر 0.75 اینچ دارای قابلیت تنظیم برای کالیبراسیون اتاق دارای پاسخ فرکانسی از 66 هرتز تا 20 کیلو هرتز دارای خروجی هوا از پشت

  0 تومان
 • ( 0 نظر )
  0 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1395-08-24

  ویژگی های اسپیکر مانیتور Genelec 6010A در یک نگاه دارای 2 آمپلی فایر یکی به توان 12 وات برای فرکانس های بالا و دیگری با توان 12 وات جهت فرکانس های پایین ،برای هر اسپیکر  دارای درایور 3 اینچ برای فرکانس های پایین دارای تویتر 0.75 اینچ دارای قابلیت تنظیم برای کالیبراسیون اتاق دارای پاسخ فرکانسی از 74 هرتز تا 18 کیلو هرتز دارای خروجی هوا از پشت

  0 تومان
 • ( 0 نظر )
  4,250,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1396-04-03

  ویژگی های اسپیکر مانیتورینگ Genelec 8030 BPM در یک نگاه دارای 2 آمپلی فایر یکی به توان 40 وات برای فرکانس های بالا و دیگری با توان 40 وات جهت فرکانس های پایین ،برای هر اسپیکر  دارای درایور 5 اینچ برای فرکانس های پایین دارای تویتر 3/4 اینچ  دارای قابلیت تنظیم برای کالیبراسیون اتاق دارای پاسخ فرکانسی از 50 هرتز تا 25 کیلو هرتز دارای خروجی هوا از پشت

  4,250,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  2,000,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1395-08-24

  ویژگی های اسپیکر مانیتور Genelec 6010Bدر یک نگاه دارای 2 آمپلی فایر یکی به توان 12 وات برای فرکانس های بالا و دیگری با توان 12 وات جهت فرکانس های پایین  دارای درایور 3 اینچ برای فرکانس های پایین دارای تویتر 3.4 اینچ دارای قابلیت تنظیم برای کالیبراسیون اتاق دارای پاسخ فرکانسی از 74 هرتز تا 20 کیلو هرتز دارای خروجی هوا از پشت

  2,000,000 تومان