ICON 4 محصول وجود دارد

 • ( 0 نظر )
  10,200,000 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1395-07-13

  ویژگی های ICON SX 8a در یک نگاهیک اسپیکر مانیتور با وضوح بالا دارای 2 آمپلی فایر یکی به توان 60 وات برای فرکانس های بالا و دیگری با توان 120 وات جهت فرکانس های پایین ،برای هر اسپیکر به صورت مجزا دارای درایور 8.5 اینچ برای فرکانس های پایین دارای تویتر 1 اینچ دارای پاسخ فرکانسی از 35 هرتز تا 21 کیلو هرتز دارای خروجی هوا از پشت

  10,200,000 ریال
 • ( 0 نظر )
  0 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1395-07-13

  ویژگی های ICON SX 6a در یک نگاهدارای 2 آمپلی فایر یکی به توان 40 وات برای فرکانس های بالا و دیگری با توان 80 وات جهت فرکانس های پایین ،برای هر اسپیکر به صورت مجزا دارای درایور 6.5 اینچ برای فرکانس های پایین دارای تویتر 1 اینچ دارای پاسخ فرکانسی از 40 هرتز تا 21 کیلو هرتز دارای خروجی هوا از پشت

  0 ریال
 • ( 0 نظر )
  6,500,000 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1395-07-13

  ویژگی های ICON SX 5a در یک نگاهدارای 2 آمپلی فایر یکی به توان 30 وات برای فرکانس های بالا و دیگری با توان 60 وات جهت فرکانس های پایین ،برای هر اسپیکر به صورت مجزا دارای درایور 5.5 اینچ برای فرکانس های پایین دارای تویتر 1 اینچ دارای پاسخ فرکانسی از 45 هرتز تا 21 کیلو هرتز دارای خروجی هوا از پشت

  6,500,000 ریال
 • ( 0 نظر )
  5,500,000 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1395-07-13

  ویژگی های ICON SX 4a در یک نگاهدارای 2 آمپلی فایر یکی به توان 15 وات برای فرکانس های بالا و دیگری با توان 25 وات جهت فرکانس های پایین دارای درایور 4.5 اینچ برای فرکانس های پایین دارای تویتر 1 اینچ دارای پاسخ فرکانسی از 65 هرتز تا 21 کیلو هرتز دارای خروجی هوا از پشت

  5,500,000 ریال