KRK 16 محصول وجود دارد

 • ( 0 نظر )
  2,080,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1396-07-09

  ویژگی های اسپیکر مانیتور KRK Rokit 6 G3 در یک نگاه خروجی هوای از جلو جهت جلوگیری از شکست صدا در فرکانسهای طراحی داخلی به روز برای ایجاد صدایی شفاف و قابل درک تویتر 1 اینچ از جنس neodymium پاسخ فرکانسی 38 هرتز تا 35 کیلوهرتز دارای ولوم کنترل حجم ورودی دارای ورودی های Balanced XLR, TRS and unbalanced RCA دارای شیلد بدنه برای جلوگیری از تاثیر گذاری بر صفحه...

  2,080,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  1,500,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1396-06-01

  ویژگی های اسپیکر مانیتورینگ KRK Rokit 5 G3 در یک نگاه خروجی هوای از جلو جهت جلوگیری از شکست صدا در فرکانسهای بالا طراحی داخلی به روز برای ایجاد صدایی شفاف و قابل درک تویتر 1 اینچ از جنس neodymium پاسخ فرکانسی 45 هرتز تا 35 کیلوهرتز دارای ولوم کنترل حجم ورودی دارای ورودی های Balanced XLR, TRS and unbalanced RCA دارای شیلد بدنه برای جلوگیری از تاثیر گذاری...

  1,500,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  2,100,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1396-06-17

  ویژگی های اسپیکر مانیتور KRK Rokit 6 G3 در یک نگاه خروجی هوای از جلو جهت جلوگیری از شکست صدا در فرکانسهای طراحی داخلی به روز برای ایجاد صدایی شفاف و قابل درک تویتر 1 اینچ از جنس neodymium پاسخ فرکانسی 38 هرتز تا 35 کیلوهرتز دارای ولوم کنترل حجم ورودی دارای ورودی های Balanced XLR, TRS and unbalanced RCA دارای شیلد بدنه برای جلوگیری از تاثیر گذاری بر صفحه...

  2,100,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  1,570,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1396-07-09

  ویژگی های اسپیکر مانیتور Rokit 5 G3 Black Gold در یک نگاه خروجی هوای از جلو جهت جلوگیری از شکست صدا در فرکانسهای بالا طراحی داخلی به روز برای ایجاد صدایی شفاف و قابل درک تویتر 1 اینچ از جنس neodymium پاسخ فرکانسی 45 هرتز تا 35 کیلوهرتز دارای ولوم کنترل حجم ورودی دارای ورودی های Balanced XLR, TRS and unbalanced RCA دارای شیلد بدنه برای جلوگیری از تاثیر...

  1,570,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  1,580,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1396-07-09

  ویژگی های اسپیکر مانیتورRokit 5 G3 White Noise در یک نگاه خروجی هوای از جلو جهت جلوگیری از شکست صدا در فرکانسهای بالا طراحی داخلی به روز برای ایجاد صدایی شفاف و قابل درک تویتر 1 اینچ از جنس neodymium پاسخ فرکانسی 45 هرتز تا 35 کیلوهرتز دارای ولوم کنترل حجم ورودی دارای ورودی های Balanced XLR, TRS and unbalanced RCA دارای شیلد بدنه برای جلوگیری از تاثیر...

  1,580,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  1,690,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1395-11-30

  ویژگی های اسپیکر مانیتور Rokit 5 G3 Platinum در یک نگاه خروجی هوای از جلو جهت جلوگیری از شکست صدا در فرکانسهای بالا طراحی داخلی به روز برای ایجاد صدایی شفاف و قابل درک تویتر 1 اینچ از جنس neodymium پاسخ فرکانسی 45 هرتز تا 35 کیلوهرتز دارای ولوم کنترل حجم ورودی دارای ورودی های Balanced XLR, TRS and unbalanced RCA دارای شیلد بدنه برای جلوگیری از تاثیر گذاری...

  1,690,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  2,440,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1396-07-09

  ویژگی های اسپیکر مانیتور KRK Rokit 8 G3 در یک نگاه خروجی هوای از جلو جهت جلوگیری از شکست صدا در فرکانسهای پایین طراحی داخلی به روز برای ایجاد صدایی شفاف و قابل درک تویتر 1 اینچ از جنس neodymium پاسخ فرکانسی 35 هرتز تا 35 کیلوهرتز دارای ولوم کنترل حجم ورودی دارای ورودی های Balanced XLR, TRS and unbalanced RCA دارای شیلد بدنه برای جلوگیری از تاثیر گذاری بر...

  2,440,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  1,500,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1396-01-01

  ویژگی هایاسپیکر مانیتور KRK Rokit 5 G3 White در یک نگاه خروجی هوای از جلو جهت جلوگیری از شکست صدا در فرکانسهای بالا طراحی داخلی به روز برای ایجاد صدایی شفاف و قابل درک تویتر 1 اینچ از جنس neodymium پاسخ فرکانسی 45 هرتز تا 35 کیلوهرتز دارای ولوم کنترل حجم ورودی دارای ورودی های Balanced XLR, TRS and unbalanced RCA دارای شیلد بدنه برای جلوگیری از تاثیر گذاری...

  1,500,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  4,050,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1396-06-17

  ویژگی های اسپیکر مانیتور KRK VXT 8 در یک نگاه خروجی هوای از جلو جهت جلوگیری از شکست صدا در فرکانسهای پایین طراحی داخلی به روز برای ایجاد صدایی شفاف و قابل درک تویتر 1 اینچ از جنس Silk dome پاسخ فرکانسی ۳۷ هرتز تا ۲۲ کیلوهرتز دارای ولوم کنترل حجم ورودی دارای ورودی های Balanced XLR, TRS  دارای شیلد بدنه برای جلوگیری از تاثیر گذاری بر صفحه نمایش کامپیوتر شما

  4,050,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  3,100,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1396-06-17

  ویژگی های اسپیکر مانیتور KRK VXT 6 در یک نگاه خروجی هوای از جلو جهت جلوگیری از شکست صدا در فرکانسهای پایین طراحی داخلی به روز برای ایجاد صدایی شفاف و قابل درک تویتر 1 اینچ از جنس Silk dome پاسخ فرکانسی 49 هرتز تا 22 کیلوهرتز دارای ولوم کنترل حجم ورودی دارای ورودی های Balanced XLR, TRS  دارای شیلد بدنه برای جلوگیری از تاثیر گذاری بر صفحه نمایش کامپیوتر شما

  3,100,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  2,280,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1396-06-01

  ویژگی های اسپیکر مانیتور KRK VXT 4 در یک نگاه خروجی هوای از جلو جهت جلوگیری از شکست صدا در فرکانسهای پایین طراحی داخلی به روز برای ایجاد صدایی شفاف و قابل درک تویتر 1 اینچ از جنس Silk dome پاسخ فرکانسی 66 هرتز تا 22 کیلوهرتز دارای ولوم کنترل حجم ورودی دارای ورودی های Balanced XLR, TRS and  دارای شیلد بدنه برای جلوگیری از تاثیر گذاری بر صفحه نمایش کامپیوتر...

  2,280,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  2,050,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1396-04-02

  ویژگی های ساب ووفر مانیتورینگ KRK 10s2 Subwoofer در یک نگاه ساب ووفر مانیتورینگ دارای 160 وات قدرت دارای درایور 10 اینچی دارای پاسخ فرکانسی از 28 هرتز تا 156 هرتز دارای خروجی هوا از جلو

  2,050,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  0 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1396-06-17

  ویژگی های ساب ووفر مانیتورینگ KRK 10s G2 Subwoofer در یک نگاه ساب ووفر مانیتورینگ دارای 150 وات قدرت دارای درایور 10 اینچی دارای پاسخ فرکانسی از 30 هرتز تا 120 هرتز دارای خروجی هوا از جلو

  0 تومان
 • ( 0 نظر )
  0 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1396-06-17

  ویژگی های اسپیکر مانیتور KRK Rokit 6 G2 در یک نگاه خروجی هوای از جلو جهت جلوگیری از شکست صدا در فرکانسهای پایین طراحی داخلی به روز برای ایجاد صدایی شفاف و قابل درک تویتر 1 اینچ از جنس neodymium پاسخ فرکانسی 48 هرتز تا 20 کیلوهرتز دارای ولوم کنترل حجم ورودی دارای ورودی های Balanced XLR, TRS and unbalanced RCA دارای شیلد بدنه برای جلوگیری از تاثیر گذاری بر...

  0 تومان
 • ( 0 نظر )
  0 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1396-06-17

  ویژگی های اسپیکر مانیتور KRK Rokit 8 G2 در یک نگاه خروجی هوای از جلو جهت جلوگیری از شکست صدا در فرکانسهای پایین طراحی داخلی به روز برای ایجاد صدایی شفاف و قابل درک تویتر 1 اینچ از جنس neodymium پاسخ فرکانسی 44 هرتز تا 20 کیلوهرتز دارای ولوم کنترل حجم ورودی دارای ورودی های Balanced XLR, TRS and unbalanced RCA دارای شیلد بدنه برای جلوگیری از تاثیر گذاری بر...

  0 تومان
 • ( 0 نظر )
  0 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1396-06-17

  ویژگی های اسپیکر مانیتور KRK Rokit 5 G2در یک نگاه خروجی هوای از جلو جهت جلوگیری از شکست صدا در فرکانسهای پایین طراحی داخلی به روز برای ایجاد صدایی شفاف و قابل درک تویتر 1 اینچ از جنس neodymium پاسخ فرکانسی 52 هرتز تا 20 کیلوهرتز دارای ولوم کنترل حجم ورودی دارای ورودی های Balanced XLR, TRS and unbalanced RCA

  0 تومان