MACKIE 6 محصول وجود دارد

 • ( 0 نظر )
  1,450,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1396-07-23

  ویژگی های اسپیکر مانیتورینگMackie MR6 MK3 در یک نگاه دارای 2 آمپلی فایر یکی به توان 40 وات برای فرکانس های بالا و دیگری با توان 80 وات جهت فرکانس های پایین ،برای هر اسپیکر دارای درایور 6 اینچ برای فرکانس های پایین دارای تویتر 1 اینچ دارای پاسخ فرکانسی از 46 هرتز تا 20 کیلوهرتز دارای خروجی هوا از پشت دارای قابلیت تنظیم برای کالیبراسیون اتاق این کالا...

  1,450,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  2,100,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1396-07-22

  ویژگی های اسپیکر مانیتورینگ Mackie MR8 MK3 در یک نگاه دارای 2 آمپلی فایر یکی به توان 50 وات برای فرکانس های بالا و دیگری با توان 80 وات جهت فرکانس های پایین ،برای هر اسپیکر دارای درایور 8 اینچ برای فرکانس های پایین دارای تویتر 1 اینچ دارای پاسخ فرکانسی از 38 هرتز تا 20 کیلو هرتز دارای خروجی هوا از پشت دارای قابلیت تنظیم برای کالیبراسیون اتاق

  2,100,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  1,300,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1396-07-04

  ویژگی های اسپیکر مانیتور Mackie MR5 MK3 در یک نگاه دارای 2 آمپلی فایر یکی به توان 30 وات برای فرکانس های بالا و دیگری با توان 55 وات جهت فرکانس های پایین ،برای هر اسپیکر دارای درایور 5 اینچ برای فرکانس های پایین دارای تویتر 1 اینچ دارای پاسخ فرکانسی از 57 هرتز تا 20 کیلو هرتز دارای خروجی هوا از پشت دارای قابلیت تنظیم برای کالیبراسیون اتاق

  1,300,000 تومان
 • 0 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1396-07-09

  ویژگی های اسپیکر مانیتور Mackie MR5 MK2 در یک نگاه دارای 2 آمپلی فایر یکی به توان 30 وات برای فرکانس های بالا و دیگری با توان 55 وات جهت فرکانس های پایین ،برای هر اسپیکر دارای درایور 5 اینچ برای فرکانس های پایین دارای تویتر 1 اینچ دارای پاسخ فرکانسی از 60 هرتز تا 20 کیلو هرتز دارای خروجی هوا از پشت دارای قابلیت تنظیم برای کالیبراسیون اتاق

  0 تومان
 • ( 0 نظر )
  0 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1395-09-19

  ویژگی های اسپیکر مانیتورینگ Mackie MR8 MK2 در یک نگاه دارای 2 آمپلی فایر یکی به توان 50 وات برای فرکانس های بالا و دیگری با توان 100 وات جهت فرکانس های پایین ،برای هر اسپیکر دارای درایور 8 اینچ برای فرکانس های پایین دارای تویتر 1 اینچ دارای پاسخ فرکانسی از 40 هرتز تا 20 کیلو هرتز دارای خروجی هوا از پشت دارای قابلیت تنظیم برای کالیبراسیون اتاق

  0 تومان
 • ( 0 نظر )
  620,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1395-09-20

  ویژگی های اسپیکر مانیتور Mackie CR4 در یک نگاه دارای 1 آمپلی فایر یکی به توان 25 وات برای هر دو اسپیکر دارای درایور 4 اینچ برای فرکانس های پایین دارای تویتر 0/75 اینچ دارای پاسخ فرکانسی از 60 هرتز تا 20 کیلو هرتز دارای خروجی هوا از پشت

  620,000 تومان