YAMAHA 11 محصول وجود دارد

 • 2,500,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1396-07-22

  ویژگی های اسپیکر مانیتورینگ Yamaha HS8 در یک نگاه دارای 2 آمپلی فایر یکی به توان 45 وات برای فرکانس های بالا و دیگری با توان 75 وات جهت فرکانس های پایین ،برای هر اسپیکر  دارای درایور 8 اینچ برای فرکانس های پایین دارای تویتر 1 اینچ دارای قابلیت تنظیم برای کالیبراسیون اتاق دارای پاسخ فرکانسی از 38 هرتز تا 30 کیلو هرتز دارای خروجی هوا از پشت

  2,500,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  1,550,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1396-07-22

  ویژگی های اسپیکر مانیتورینگ Yamaha HS5 در یک نگاه دارای 2 آمپلی فایر یکی به توان 25 وات برای فرکانس های بالا و دیگری با توان 45 وات جهت فرکانس های پایین ،برای هر اسپیکر دارای درایور 5 اینچ برای فرکانس های پایین دارای تویتر 1 اینچ دارای قابلیت تنظیم برای کالیبراسیون اتاق دارای پاسخ فرکانسی از 54 هرتز تا 30 کیلو هرتز دارای خروجی هوا از پشت

  1,550,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  1,550,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1396-07-22

  ویژگی های اسپیکر مانیتورینگ Yamaha HS5 i در یک نگاه دارای 2 آمپلی فایر یکی به توان 25 وات برای فرکانس های بالا و دیگری با توان 45 وات جهت فرکانس های پایین ،برای هر اسپیکر دارای درایور 5 اینچ برای فرکانس های پایین دارای تویتر 1 اینچ دارای قابلیت تنظیم برای کالیبراسیون اتاق دارای پاسخ فرکانسی از 54 هرتز تا 30 کیلو هرتز دارای خروجی هوا از پشت قابلیت نصب بر...

  1,550,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  2,150,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1396-07-22

  ویژگی های اسپیکر مانیتورینگ Yamaha HS7I در یک نگاه دارای 2 آمپلی فایر یکی به توان 35 وات برای فرکانس های بالا و دیگری با توان 60 وات جهت فرکانس های پایین ،برای هر اسپیکر  دارای درایور 6.5 اینچ برای فرکانس های پایین دارای تویتر 1 اینچ دارای قابلیت تنظیم برای کالیبراسیون اتاق دارای پاسخ فرکانسی از 43 هرتز تا 30 کیلو هرتز دارای خروجی هوا از پشت قابلیت نصب بر...

  2,150,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  2,150,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1396-07-24

  ویژگی های اسپیکر مانیتورینگ Yamaha HS7 در یک نگاه دارای 2 آمپلی فایر یکی به توان 35 وات برای فرکانس های بالا و دیگری با توان 60 وات جهت فرکانس های پایین ،برای هر اسپیکر  دارای درایور 6.5 اینچ برای فرکانس های پایین دارای تویتر 1 اینچ دارای قابلیت تنظیم برای کالیبراسیون اتاق دارای پاسخ فرکانسی از 43 هرتز تا 30 کیلو هرتز دارای خروجی هوا از پشت

  2,150,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  4,650,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1396-07-22

  ویژگی های اسپیکر مانیتورینگ Yamaha MSP7 Studio در یک نگاه دارای 2 آمپلی فایر یکی به توان 50 وات برای فرکانس های بالا و دیگری با توان 80 وات جهت فرکانس های پایین ،برای هر اسپیکر  دارای درایور 6.5 اینچ برای فرکانس های پایین دارای تویتر 1 اینچ دارای قابلیت تنظیم برای کالیبراسیون اتاق دارای پاسخ فرکانسی از 45 هرتز تا 40 کیلو هرتز دارای خروجی هوا از جلو

  4,650,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  2,350,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1396-07-22

  ویژگی های اسپیکر مانیتورینگ Yamaha MSP5 Studio در یک نگاه دارای 2 آمپلی فایر یکی به توان 27 وات برای فرکانس های بالا و دیگری با توان 40 وات جهت فرکانس های پایین ،برای هر اسپیکر  دارای درایور 5 اینچ برای فرکانس های پایین دارای تویتر 1 اینچ دارای قابلیت تنظیم برای کالیبراسیون اتاق دارای پاسخ فرکانسی از 50 هرتز تا 40 کیلو هرتز دارای خروجی هوا از جلو

  2,350,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  0 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1396-06-14

  ویژگی های اسپیکر مانیتورینگ Yamaha HS80m در یک نگاه دارای 2 آمپلی فایر یکی به توان 45 وات برای فرکانس های بالا و دیگری با توان 75 وات جهت فرکانس های پایین ،برای هر اسپیکر دارای درایور 8 اینچ برای فرکانس های پایین دارای تویتر 1 اینچ دارای قابلیت تنظیم برای کالیبراسیون اتاق دارای پاسخ فرکانسی از 42 هرتز تا 20 کیلو هرتز دارای خروجی هوا از پشت

  0 تومان
 • ( 0 نظر )
  0 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1396-06-21

  ویژگی های ساب ووفر Yamaha HS10W در یک نگاه ساب ووفر مانیتورینگ دارای 150 وات قدرت دارای درایور 10 اینچی دارای پاسخ فرکانسی از 30 هرتز تا 120 هرتز دارای خروجی هوا از جلو

  0 تومان
 • ( 0 نظر )
  0 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1396-06-14

  ویژگی های اسپیکر مانیتور Yamaha HS50m در یک نگاه دارای 2 آمپلی فایر یکی به توان 20 وات برای فرکانس های بالا و دیگری با توان 50 وات جهت فرکانس های پایین ،برای هر اسپیکر  دارای درایور 5 اینچ برای فرکانس های پایین دارای تویتر 0.75 اینچ دارای قابلیت تنظیم برای کالیبراسیون اتاق دارای پاسخ فرکانسی از 55 هرتز تا 20 کیلو هرتز دارای خروجی هوا از پشت

  0 تومان
 • ( 0 نظر )
  2,550,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1396-07-22

  ویژگی های اسپیکر مانیتورینگ Yamaha HS8I در یک نگاه دارای 2 آمپلی فایر یکی به توان 45 وات برای فرکانس های بالا و دیگری با توان 75 وات جهت فرکانس های پایین ،برای هر اسپیکر  دارای درایور 8 اینچ برای فرکانس های پایین دارای تویتر 1 اینچ دارای قابلیت تنظیم برای کالیبراسیون اتاق دارای پاسخ فرکانسی از 38 هرتز تا 30 کیلو هرتز دارای خروجی هوا از پشت قابلیت نصب بر...

  2,550,000 تومان