ورق آکوستیک

توجه توجه :

تمامی ضخامت های درج شده در ورق های آکوستیک به صورت مجموع دو ورق روی هم درج شده یعنی با در نظر گرفتن فرورفتگی و برآمدگی دو ورق که داخل هم قرار بگیرند ضخامت درج شده است.

برای مثال فوم شانه تخم مرغی 3 سانتی متری هر ورق آن 1.5 سانت میباشد.

قیمت درج شده برای هر عدد ورق 1 متر در 2 متر میباشد.

ورق آکوستیک 

( 13 محصول وجود دارد )