هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

پنل آکوستیک PULSAR

  • استفاده بسیار متداول 
  • مناسب برای کنترل reverb
  • قدرت جذب خوب 
  • قابلیت جذب رنج گسترده ای از فرکانس ها
  • ابعاد 7.5x60x60 سانتی متر

75,000 تومان

موجود است

افزودن به لیست دلخواه

 برای کاهش تقویت صدا به دلیل تشکیل امواج ساکن، بین سطوح موازی اتاق، مورد استفاده قرار می گیرد. تشکیل امواج ساکن باعث ایجاد پخشایی نامناسب در فضای داخلی اتاق و نهایتا تقویت یا تضعیف  صدا در مکان های مختلف اتاق می شود. مکان نصب پخشاگر معمولا نیمه بالایی دیوارها (از هر دو دیوار موازی، یک دیوار و روی هر دیوار بصورت افقی و عمودی) است. نصب این عنصر به صورت افقی یا عمودی و با استفاده از پیچ و رول پلاگ یا میخ امکان پذیر است. این پخشاگر از بسامد حدود 300 هرتز به بالا موثر است