RME 10 محصول وجود دارد

 • ( 0 نظر )
  11,500,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1396-07-13

  ویژگی کارت صدا RME UFX Plus Remot control در یک نگاه رابط صوتی با نرخ نمونه برداری 24 بیت / 192 کیلو هرتز دارای ورودی/خروجی32x 32 دارای ورودی مجهز به فانتوم پاور برای میکروفن های کاندنسر دارای ورودی/خروجی دیجیتال دارای پردازنده داخلی دارای خروجی هدفون دارای ورودی/خروجی میدی تاخیر بسیار پایین

  11,500,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  5,950,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1396-07-13

  ویژگی های  کارت صدا RME Fireface UCX در یک نگاه رابط صوتی با نرخ نمونه برداری 24 بیت / 192 کیلو هرتز دارای ورودی/خروجی 18x18 دارای ورودی مجهز به فانتوم پاور برای میکروفن های کاندنسر دارای ورودی/خروجی دیجیتال دارای پردازنده داخلی دارای خروجی هدفون دارای ورودی/خروجی میدی تاخیر بسیار پایین

  5,950,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  4,900,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1396-05-02

  ویژگی های کارت صدا RME Fireface UC در یک نگاه رابط صوتی با نرخ نمونه برداری 24 بیت / 192 کیلو هرتز دارای ورودی/خروجی 18x18 دارای ورودی مجهز به فانتوم پاور برای میکروفن های کاندنسر دارای ورودی/خروجی دیجیتال دارای پردازنده داخلی دارای خروجی هدفون دارای ورودی/خروجی میدی تاخیر بسیار پایین

  4,900,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  7,850,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1396-05-02

   ویژگی کارت صدا RME Fireface 802 در یک نگاه رابط صوتی با نرخ نمونه برداری 24 بیت / 192 کیلو هرتز دارای ورودی/خروجی 30x30 دارای ورودی مجهز به فانتوم پاور برای میکروفن های کاندنسر دارای ورودی/خروجی دیجیتال دارای خروجی هدفون دارای ورودی/خروجی میدی تاخیر بسیار پایین Made in GERMANY 

  7,850,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  9,200,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1396-07-13

  ویژگی کارت صدا Fireface UFX در یک نگاه رابط صوتی با نرخ نمونه برداری 24 بیت / 192 کیلو هرتز دارای ورودی/خروجی 30x30 دارای ورودی مجهز به فانتوم پاور برای میکروفن های کاندنسر دارای ورودی/خروجی دیجیتال دارای پردازنده داخلی دارای خروجی هدفون دارای ورودی/خروجی میدی تاخیر بسیار پایین

  9,200,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  890,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1396-07-13

  ویژگی RME Advanced Remote در یک نگاه Main Volume Global Mute Global Solo Mute Group 1 to 4 So lo Group 1 to 4 Fader Group 1 to 4 Link Main AB Speaker B Select DIM (Main Out)

  890,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  0 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1396-07-13

  ویژگی  کارت صدا RME Fireface 800 در یک نگاه رابط صوتی با نرخ نمونه برداری 24 بیت / 192 کیلو هرتز دارای ورودی/خروجی 28x28 دارای ورودی مجهز به فانتوم پاور برای میکروفن های کاندنسر دارای ورودی/خروجی دیجیتال دارای خروجی هدفون دارای ورودی/خروجی میدی تاخیر بسیار پایین Made in GERMANY

  0 تومان
 • ( 0 نظر )
  0 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1396-06-14

   ویژگی کارت صدا  RME 400 FireFace در یک نگاه رابط صوتی با نرخ نمونه برداری 24 بیت / 192 کیلو هرتز دارای ورودی/خروجی 18x18 دارای SteadyClock برای از جلوگیری از ورود سیگنال های هیجانی دارای ورودی مجهز به فانتوم پاور برای میکروفن های کاندنسر دارای ورودی/خروجی دیجیتال دارای پردازنده داخلی دارای خروجی هدفون دارای ورودی/خروجی میدی تاخیر بسیار پایین

  0 تومان
 • ( 0 نظر )
  0 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1396-06-17

  ویژگی کارت صدا RME BabyFace در یک نگاه رابط صوتی با نرخ نمونه برداری 24 بیت / 192 کیلو هرتز دارای ورودی/خروجی 10x12 دارایTotalMix FX دارای ورودی مجهز به فانتوم پاور برای میکروفن های کاندنسر دارای ورودی/خروجی دیجیتال دارای پردازنده داخلی دارای خروجی هدفون دارای ورودی/خروجی میدی تاخیر بسیار پایین

  0 تومان
 • ( 0 نظر )
  3,750,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1396-07-13

  ویژگی کارت صدا  RME BabyFace Pro در یک نگاه رابط صوتی با نرخ نمونه برداری 24 بیت / 192 کیلو هرتز دارای ورودی/خروجی 18x18 دارای SteadyClock برای از جلوگیری از ورود سیگنال های هیجانی دارای ورودی مجهز به فانتوم پاور برای میکروفن های کاندنسر دارای ورودی/خروجی دیجیتال دارای پردازنده داخلی دارای خروجی هدفون دارای ورودی/خروجی میدی تاخیر بسیار پایین Made in GERMANY

  3,750,000 تومان