UNIVERSAL AUDIO 11 محصول وجود دارد

 • ( 0 نظر )
  3,800,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1396-07-09

  ویژگی های کارت صدا UNIVERSAL AUDIO APOLLO TWIN DUO MK2 در یک نگاه رابط صوتی با نرخ نمونه برداری 24 بیت / 192 کیلو هرتز دارای ورودی/خروجی 6x3 دارای پورت تاندربولت برای اتصال به mac دارای پردازشگر برای کمپرسور 2 ورودی مجهز به فانتوم پاور برای میکروفن های کاندنسر دارای خروجی هدفون تاخیر بسیار پایین به همراهپلاگین های UAD

  3,800,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  2,880,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1396-07-22

  ویژگی های کارت صدا UNIVERSAL AUDIO APOLLO TWIN SOLO MK2 در یک نگاه رابط صوتی با نرخ نمونه برداری 24 بیت / 192 کیلو هرتز دارای ورودی/خروجی 6x3 دارای پورت تاندربولت برای اتصال به mac دارای پردازشگر برای کمپرسور 2 ورودی مجهز به فانتوم پاور برای میکروفن های کاندنسر دارای خروجی هدفون تاخیر بسیار پایین به همراه پلاگین های UAD

  2,880,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  9,100,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1396-05-22

  ویژگی های کارت صدا Universal Audio Apollo 8 Quad در یک نگاه رابط صوتی با نرخ نمونه برداری 24 بیت / 192 کیلو هرتز دارای ورودی/خروجی 18x24 دارای پردازشگر برای کمپرسور سازگاری با MAC.WIN 4 ورودی مجهز به فانتوم پاور برای میکروفن های کاندنسر دارای 2 خروجی هدفون تاخیر بسیار پایین به همراهپلاگین های UAD دارای پردازنده 4 هسته ای

  9,100,000 تومان
 • 12,100,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1396-05-22

  ویژگی های کارت صدا Universal Audio Apollo 8 Quad در یک نگاه رابط صوتی با نرخ نمونه برداری 24 بیت / 192 کیلو هرتز دارای ورودی/خروجی 18x24 سازگاری با MAC.WIN دارای پردازشگر برای کمپرسور 8 ورودی مجهز به فانتوم پاور برای میکروفن های کاندنسر دارای 2 خروجی هدفون به همراه پلاگین های UAD دارای پردازنده 4 هسته ای

  12,100,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  5,500,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1396-01-01

  ویژگی های کارت صدا UNIVERSAL AUDIO APOLLO TWIN QUAD MK2 در یک نگاه رابط صوتی با نرخ نمونه برداری 24 بیت / 192 کیلو هرتز دارای ورودی/خروجی 6x3 دارای پورت تاندربولت برای اتصال به mac دارای پردازشگر برای کمپرسور 2 ورودی مجهز به فانتوم پاور برای میکروفن های کاندنسر دارای خروجی هدفون تاخیر بسیار پایین به همراهپلاگین های UAD

  5,500,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  7,800,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1396-04-04

  ویژگی های کارت صدا Universal audio Apollo QUAD در یک نگاه رابط صوتی با نرخ نمونه برداری 24 بیت / 192 کیلو هرتز دارای ورودی/خروجی 18x24 دارای تاندربولت برای mac دارای پردازشگر برای کمپرسور 4 ورودی مجهز به فانتوم پاور برای میکروفن های کاندنسر دارای خروجی هدفون تاخیر بسیار پایین به همراهپلاگین های UAD

  7,800,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  0 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1395-11-22

  ویژگی های کارت صدا Universal audio Apollo DUO در یک نگاه رابط صوتی با نرخ نمونه برداری 24 بیت / 192 کیلو هرتز دارای ورودی/خروجی 18x24 دارای تاندربولت برای mac دارای پردازشگر برای کمپرسور 4 ورودی مجهز به فانتوم پاور برای میکروفن های کاندنسر دارای 2 خروجی هدفون تاخیر بسیار پایین به همراهپلاگین های UAD

  0 تومان
 • ( 0 نظر )
  3,700,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1395-11-22

  ویژگی های کارت صدا Universal audio Apollo Twin Duo در یک نگاه رابط صوتی با نرخ نمونه برداری 24 بیت / 192 کیلو هرتز دارای ورودی/خروجی 6x3 دارای پورت تاندربولت برای اتصال به mac دارای پردازشگر برای کمپرسور 2 ورودی مجهز به فانتوم پاور برای میکروفن های کاندنسر دارای خروجی هدفون تاخیر بسیار پایین به همراهپلاگین های UAD

  3,700,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  2,700,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1396-02-26

  ویژگی های کارت صدا Universal audio Apollo Twin Solo در یک نگاه رابط صوتی با نرخ نمونه برداری 24 بیت / 192 کیلو هرتز دارای ورودی/خروجی 6x3 دارای پورت تاندربولت برای اتصال به mac دارای پردازشگر برای کمپرسور 2 ورودی مجهز به فانتوم پاور برای میکروفن های کاندنسر دارای خروجی هدفون تاخیر بسیار پایین به همراه پلاگین های UAD

  2,700,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  0 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1395-11-22

  ویژگی های کارت صدا Universal Audio Apollo 8 DUO در یک نگاه رابط صوتی با نرخ نمونه برداری 24 بیت / 192 کیلو هرتز دارای ورودی/خروجی 18x24 دارای پردازشگر برای کمپرسور 4 ورودی مجهز به فانتوم پاور برای میکروفن های کاندنسر دارای خروجی هدفون تاخیر بسیار پایین به همراهپلاگین های UAD دارای پردازنده 2 هسته ای

  0 تومان
 • 3,750,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1396-06-30

  ویژگی های کارت صدا Apollo Twin DOU USB در یک نگاه رابط صوتی با نرخ نمونه برداری 24 بیت / 192 کیلو هرتز دارای ورودی/خروجی 6x3 دارای پورت USB 3 دارای پردازشگر برای کمپرسور 2 ورودی مجهز به فانتوم پاور برای میکروفن های کاندنسر دارای خروجی هدفون تاخیر بسیار پایین به همراهپلاگین های UAD

  3,750,000 تومان